Giovanni Boccaccio (1313-1375) - włoski humanista i pisarz, autor powieści pisanych wierszem i prozą oraz łacińskich prac erudycyjnych; znany jest przede wszystkim jako autor zbioru 100 nowel podzielonych na 10 dni pod tytułem Dekameron; Boccaccio stał się klasykiem prozy włoskiej, a jego nowele stały się wzorem naśladowanym w kolejnych epokach.