Henryk Żeglarz (1394-1460) - królewicz portugalski, syn Jana I Wielkiego; zapoczątkował erę wielkich odkryć geograficznych portugalską ekspansję zamorską; w 1419 r. założył szkołę dla żeglarzy, pod jego patronatem żeglarze portugalscy odkryli i skolonizowali  Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka i Azory, a żeglując wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki, dotarli aż do Sierra Leone.