Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) - włoski filozof i filolog, wszechstronnie wykształcony humanista; autor koncepcji będącej próbą syntezy wszelkich religii i poglądów na rzeczywistość, dążącą do pogodzenia filozofii greckiej i rzymskiej, kabały i judaizmu z doktryną chrześcijańską i humanistyczną koncepcją człowieka jako istoty wolnej i zdolnej do kształtowania swojego losu.