Iwan IV Groźny (1530-1584) - syn Wasyla III i Heleny Glińskiej, od 1533 r. wielki książę moskiewski; w pierwszych latach rządów podbił Kazań, Astrachań i Syberię, ale późniejsze wojny z Polską o Inflanty, a później ze Szwecją przyniosły zniszczenia i straty terytorialne; w polityce wewnętrznej zreformował kodeks prawny, finanse i częściowo wojsko oraz ustanowił administrację lokalną; wprowadził surowy reżim jedynowładztwa, w 1547 r. przyjął tytuł cara, a w 1560 r. ustanowił opriczninę i ziemszczinę; Rosją rządził w sposób okrutny, doprowadzając do śmierci tysiące poddanych, w tym własnego syna; prześladował opornych bojarów i zniszczył Nowogród Wielki.