Jan Kalwin (1509-1564) - urodzony we Francji, ale działający w Szwajcarii teolog i reformator religijny, twórca kalwinizmu; studiował w Paryżu, Orleanie i Bourges, gdzie zetknął się z naukami Lutra; uciekając przed prześladowaniami Franciszka I przebywał kolejno w Bazylei, Genewie, Strasburgu; w 1541 r. wrócił do Genewy, gdzie zorganizował gminę religijną o ustroju demokratycznym, lecz z teokratycznie kierowanym życiem publicznym i prywatnym jej członków; od 1555 r. do śmierci kierował konsystorzem złożonym z duchownych i świeckich, zarządzającym całym życiem publicznym i prywatnym miasta; dzięki jego osobistemu autorytetowi Genewa stała się ogólnoeuropejskim centrum kalwinizmu.