Jean Bodin (1530-1596) - francuski prawnik, filozof i polityk; Bodin był twórcą ideologii francuskiego absolutyzmu, którą przedstawił w dziele Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej; sprecyzował w nim pojęcie suwerenności jako absolutnej, nieograniczonej i niepodzielnej władzy państwa, którą ogranicza tylko wymóg zgodności z prawem boskim i prawem natury, a która najpełniej jest realizowana przez monarchię absolutną; jednocześnie jednak głosił potrzebę tolerancji religijnej; będąc zwolennikiem merkantylizmu, własność prywatą uważał za nienaruszalną.