Ludwik II Jagiellończyk (1506-1526) - syn Władysława II Jagiellończyka i Anny de Foix, od 1516 r. król Czech (jako Ludwik I), Węgier i Chorwacji; w 1522 r., zgodnie z postanowieniami zjazdu wiedeńskiego z 1515 r. poślubił wnuczkę cesarza Maksymiliana I Habsburga; Ludwik Jagiellończyk był władcą nieudolnym, w którego imieniu faktyczne rządy sprawowali możni; zginął w 1526 r. w bitwie z Turkami pod Mohaczem; po jego śmierci władzę w Czechach i na Węgrzech zgodnie z układem wiedeńskim objął Ferdynand I Habsburg.