Michał Anioł/Michelangelo Buonarroti (1475-1564) - włoski rzeźbiarz, malarz, rysownik, architekt i poeta; tworzył we Florencji i Rzymie; pierwszym dziełem, które przyniosło mu sławę była Pieta Watykańska (Bazylika św. Piotra w Rzymie); po powrocie do Florencji wyrzeźbił posąg Dawida; podczas drugiego pobytu w Rzymie wyrzeźbił posąg Mojżesza, który powstał w ramach prac nad niedokończonym grobowcem papieża Juliusza II, oraz wykonał monumentalne malowidła  na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, przedstawiające sceny ze Starego Testamentu, a następnie freski na ścianie ołtarza, przedstawiające Sąd Ostateczny; od 1546 r. kierował przebudową bazyliki Św. Piotra, dla której zaprojektował ogromną kopułę.