Rafael Santi/Raffaello Santi (1483-1520) - włoski malarz i architekt, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli dojrzałego renesansu; w latach 1500-1505 namalował cykl słynnych Madonn (m.in. Zaślubiny Marii) oraz portretów księcia Urbino; podczas pobytu we Florencji od 1504-1508, gdzie uległ wpływom Michała Anioła i Leonarda da Vinci - z tego okresu pochodzi wiele jego obrazów przedstawiających Madonnę z Dzieciątkiem; od 1508 r. działał w Rzymie, gdzie  na zlecenie Juliusza II ozdobił freskami papieskie apartamenty - w ramach tego projektu powstała Szkoła Ateńska i Dysputa o najświętszym sakramencie; jednocześnie pracował jako architekt - po śmierci Bramantego kierował budową Bazyliki św. Piotra; mimo przedwczesnej śmierci w 37 roku życia wywarł ogromny wpływ na współczesnych i następne pokolenia.