Gotthard Kettler - (1517-1587) - ostatni wielki mistrz inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego - od 1559 r.; podczas walk o Inflanty z udziałem Polski, Rosji, Szwecji i Danii w 1561 r. poddał Inflanty Polsce i Litwie, przeprowadził sekularyzację państwa zakonu kawalerów mieczowych, przyjął luteranizm i został lennym księciem Kurlandii i Semigali.