Andrzej Frycz Modrzewski (ok. 1503-1572) - wybitny polski pisarz polityczny epoki renesansu pochodzenia drobnoszlacheckiego, od 1547 r. sekretarz Zygmunta II Augusta; najważniejszymi dziełami Andrzeja Frycza Modrzewskiego były traktaty O karze za mężobójstwo  i O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć; (O obyczajach, O prawach, O wojnie, O Kościele i O szkole); Modrzewski w swoich dziełach zawarł zarówno krytykę słabości państwa, jak i konkretne propozycje reform; postulował m.in. uniezależnienie państwa od papiestwa, demokratyzacji Kościoła katolickiego, zrównanie wszystkich wobec prawa, szacunek dla każdego stanu oraz tolerancję i wolność myślenia.