Paprocki Bartosz(ok. 1543-1614) - polski historyk, heraldyk i poeta; uczestniczył aktywnie w życiu publicznym - był stronnikiem Habsburgów i zwolennikiem kontrreformacji, występował jako przeciwnik polityczny Jana Zamojskiego i zwolennik Zborowskich; po zwycięstwie Jana Zamojskiego pod Byczyną w 1588 r. wyemigrował z kraju - na emigracji w Morawach, w Czechach i na Śląsku przebywał aż do 1610 r.; Paprocki był autorem licznych i cennych opracowań - jego najważniejszym dziełem z zakresu heraldyki były Herby rycerstwa polskiego oraz Gniazdo cnoty; pisał również satyry, a na cześć przyjaciół i protektorów - panegiryki.