Buonaccorsi Filippo, zw. Kallimachem (1437-1496) - działający w Polsce wybitny humanista, pisarz polityczny, historyk, dyplomata i poeta pochodzenia włoskiego, jeden z najwybitniejszych prekursorów humanizmu w Polsce; studiował na uniwersytetach we Florencji, Wenecji i w Rzymie, a do Polski przybył w 1470 r. i został wykładowcą w Akademii Krakowskiej oraz nauczycielem synów Kazimierza IV Jagiellończyka, a później doradcą Jana Olbrachta; Kallimach był zwolennikiem silnej władzy królewskiej - doradzał władcom ograniczenie przywilejów szlacheckich i wzmacnianie swej pozycji w oparciu o mieszczaństwo; wielokrotnie uczestniczył w misjach dyplomatycznych i przygotowywał w Wilnie unię Polski z Litwą; zapoczątkował w Polsce badania nad historią kultury, był autorem pism politycznych i historycznych - np. O królu Władysławie... i pierwszych polskich biografii świeckich - Życie i obyczaje Grzegorza z Santoka...