Franciszek zwany Florentczykiem (?-1516) - urodzony we Florencji renesansowy architekt i rzeźbiarz; w 1501 r. przybył do Polski, gdzie pracował na dworze Jagiellonów; był pierwszym renesansowym artystą włoskim w Polsce i twórcą pierwszego dzieła renesansowego w Polsce - płaskorzeźbionej niszy nagrobnej Jana Olbrachta w katedrze na Wawelu; w latach 1507-1516 na zlecenie króla Zygmunta I Starego kierował przebudową zniszczonego przez pożar Zamku Wawelskiego.