Jakub Uchański (1502-1581) - wybitny duchowny polski, od 1551 r. biskup chełmiński, od 1557 r. biskup kujawski, a od 1562 r. arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski; był sekretarzem i zarządcą dóbr królowej Bony; początkowo sympatyzował z reformacją i popierał koncepcję Kościoła narodowego, ale później stał się przywódcą stronnictwa katolickiego; po śmierci Zygmunta II Augusta został obwołany interrexem i odegrał ważną rolę podczas pierwszego bezkrólewia.