Jan Dantyszek (1485-1548) - polski duchowny, humanista i dyplomata; w 1530 r. został biskupem chełmińskim, a w 1538 biskupem warmińskim; w latach 1516-32 pełnił obowiązki sekretarza Zygmunta I Starego; Jan Dantyszek był jednym z najwybitniejszych dyplomatów europejskich - wielokrotnie pełnił funkcję posła królewskiego, a w latach 1524-32 był stałym przedstawicielem Polski w Hiszpanii; jego dwór w Lidzbarku stał się ośrodkiem kultury i sztuki, a on sam zasłynął jako autor licznych utworów religijnych i wierszy okolicznościowych - jego Elegia amatoria była jedną z pierwszych polskich elegii miłosnych.