Jan Firlej (ok. 1521-1574) - wybitny działacz polityczny epoki odrodzenia w Polsce; w 1554 r. został kasztelanem bełskim, w 1556 wojewodą bełskim, a w latach 1561-72  był wojewodą lubelskim; Jan Firlej był zwolennikiem reform i zacieśnienia unii polsko-litewskiej, przywódcą stronnictwa królewskiego oraz dworzaninem Zygmunta I Starego i sekretarzem Zygmunta II Augusta; w okresie pierwszego bezkrólewia w latach 1572-973 był przeciwnikiem prymasa Jakuba Uchańskiego; jako przywódca kalwinistów małopolskich doprowadził do podpisania w 1573 r. aktu konfederacji warszawskiej.