Jan Kochanowski (1530-1584) - najwybitniejszy poeta renesansu; Kochanowski był starannie wykształcony - studiował w Krakowie, Królewcu i we Włoszech; przez krótki czas był dworzaninem Zygmunta II Augusta, po czym wrócił do swojego dworu w Czarnolesie; pisał liryki religijne (np. Czego chcesz od nas, Panie), pieśni patriotyczne (np. Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów), poetyckie utwory o charakterze publicystycznym (Satyr, albo Dziki Mąż) oraz pochwały życia na wsi (np. Pieśń świętojańska o Sobótce); Jan Kochanowski był również autorem przejmujących Trenów, w których dał wyraz rozpaczy po śmierci córki,  Fraszek, Pieśni i  tragedii w stylu antycznym - Odprawa posłów greckich.