Łukasz Górnicki (1527-1603) - polski humanista i pisarz polityczny pochodzenia mieszczańskiego, nobilitowany w 1561 r.; dworzanin i bibliotekarz króla Zygmunta II Augusta; Autor m.in. traktatu Dworzanin polski, będącego przeróbką Il Cortegiano Baldassare Castiglione, ukazującego ideał renesansowego dworzanina; w licznych pismach społeczno-politycznych krytykował szlachecką „wolność” - np. Rozmowa Polaka z Włochem.