Maciej Miechowita/Maciej z Miechowa (1457-1523) - polski lekarz, pisarz medyczny, alchemik i astrolog oraz historyk i geograf; autor dzieła historycznego Chronica Polonorum, geograficznej charakterystyki Polski pod tytułem Traktat o dwóch Sarmacjach oraz popularnego wykładu higieny pod tytułem Consevato Sanitatis;  Maciej Miechowita był profesorem Akademii Krakowskiej i kanonikiem krakowskim, a od 1523 r. również radnym miasta Krakowa.