Marcin Bielski (1495-1575) - żołnierz obrony potocznej, uczestnik wojen z Tatarami, kronikarz i poeta, znany głównie jako autor Kroniki wszystkiego świata - pierwszego polskiego zarysu dziejów powszechnych i pierwsza historia napisana w języku polskim, oraz autor Żywotów filozofów