Marcin Kromer (1512-1589) - duchowny, dyplomata, pisarz i kronikarz pochodzenia mieszczańskiego; studiował w Akademii Krakowskiej i we Włoszech; od 1544 r. Kromer był sekretarzem Zygmunta I Starego, a następnie Zygmunta II Augusta i jako ich przedstawiciel uczestniczył w licznych misjach dyplomatycznych; w 1579 r. został biskupem warmińskim i stał się jednym z przywódców kontrreformacji; Marcin Kromer był autorem dzieła Rozmowy dworzanina z mnichem oraz kroniki De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX (wydanie polskie pod tytułem: O sprawach, dziejach i wszystkich innych potocznościach koronnych polskich