Mikołaj Rej (1505-1569) - pisarz, jeden z głównych przedstawicieli polskiej literatury renesansowej, zwany ojcem literatury polskiej; Mikołaj Rej kilkakrotnie był posłem na sejm, a wyraz swoim poglądom dawał również w literaturze - np. w Krótkiej rozprawie między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem; ok. 1541 r. przeszedł na kalwinizm, a w 1557 r. wydał dzieło Postylla Pańska, w którym zawarł pochwałę kalwinizmu i krytykę katolicyzmu; renesansowy światopogląd zaprezentował w traktacie Wizerunek własny żywot poczciwego, a w Żywocie człowieka poczciwego zawarł wyidealizowany obraz ziemiańskiego.