Mikołaj Sienicki (ok. 1520-1582) - szlachecki polityk, doskonały mówca i wielokrotny poseł na sejm i marszałek sejmowy; jako przywódca ruchu egzekucyjnego popierał  obowiązek zwrotu nieprawnie przetrzymywanych królewszczyzn; zwolennik zacieśnienia unii z Litwą oraz rzecznik usprawnienia władzy wykonawczej i sądownictwa; zwolennik reformacji - najpierw przeszedł na kalwinizm, a następnie przystąpił do braci polskich, był zwolennikiem zwołania synodu narodowego i uniezależnienia Polski od Stolicy Apostolskiej.