Wawrzyniec Goślicki (1530-1607) - polski duchowny i pisarz, biskup, opat mogilski, sekretarz króla Zygmunta II Augusta; autor wierszy i mów w języku polskimi  łacińskim, autor traktatu De optimo senatore libri duo, w którym wyraził pogląd o odpowiedzialności monarchy za swoje czyny.