Władysław II Jagiellończyk (1456-1516) - syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, brat Jana I Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego, ojciec Ludwika II; dzięki układom Kazimierza IV Jagiellończyka z Jerzym z Podiebradów w 1471 r. został królem Czech; a na tronie węgierskim zasiadł w 1490 r. po pokonaniu kontrkandydatów - własnego brata Jana Olbrachta i króla niemieckiego Maksymiliana I Habsburga; w 1515 r. uznał następstwo Habsburgów w Czechach i na Węgrzech po wymarciu swoich męskich potomków.