Händel Georg Friedrich/Haendel Georg Friedrich (1685-1795)  - niemiecki kompozytor, wybitny przedstawiciel baroku w muzyce; pracował jako organista katedry w Halle i skrzypek w operze w Hamburgu, a od 1710 r. objął stanowisko kapelmistrza na dworze elektora hanowerskiego, późniejszego króla Anglii, Jerzego II - w 1712 r. zamieszkał w Anglii; tworzył wielkie dzieła sceniczne i chóralne - skomponował ponad 40 oper i 22 oratoria; ponadto skomponował 20 koncertów organowych, tworzył również suity i utwory chóralne.