Rubens Peter Paul (1577-1640) - malarz flamandzki, czołowy przedstawiciel północnoeuropejskiej sztuki baroku;  kształcił się w Antwerpii i we Włoszech; w 1608 r. osiadł w Antwerpii, gdzie został nadwornym malarzem arcyksięcia Alberta i infantki Izabeli i namalował m.in. Podniesienie z krzyża i Zdjęcie z krzyża; podczas pobytu we Francji  malował na zlecenie Marii Medycejskiej obrazy będące alegorią jej życia; Rubens namalował wiele portretów - m.in. namalował portrety króla Zygmunta III Wazy oraz jego syna, królewicza Władysława; malarstwo Rubensa cechuje typowa dla baroku żywiołowość przedstawień, swoboda kompozycyjna, zamiłowanie do okazałości i bogactwa, znakomite wyczucie barw.