Chmielnicki Bohdan (ok. 1595-1657) - przywódca powstania kozackiego  1648-54, od 1649 r. hetman kozacki; w 1648 r. pokonał wojska koronne pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami, następnie przystąpił do oblężenia Zbaraża; po bitwie pod Zborowem zawarł w 1649 r. ugodę, na mocy której otrzymał tytuł hetmana kozackiego; po wznowieniu powstania poniósł klęskę w 1651 r. pod Beresteczkiem; na mocy zawartej w 1654 r. ugody perejasławskiej oddał lewobrzeżną Ukrainę pod zwierzchnictwo Rosji.