Borys Godunow (ok. 1552-1605) - bojar rosyjski, doradca Iwana IV Groźnego; zapanowania Fiodora I (1587-98) faktycznie rządził państwem, a po jego śmierci w 1598 r. został carem Rosji; dążył centralizacji władzy, a w stosunkach międzynarodowych do zachowania poprawnych stosunków z Polską.