Wyhowski Iwan (?-1664) - hetman kozacki w latach 1657-59, a od 1660 r. wojewoda kijowski; w 1648 r. w bitwie pod Żółtymi Wodami dostał się do niewoli tatarskiej, z której został wykupiony przez Bohdana Chmielnickiego, u którego następnie znalazł zatrudnienie jako pisarz generalny wojska zaporoskiego; po śmierci Bohdana Chmielnickiego został hetmanem; reprezentował orientację propolską i w 1658 r. doprowadził do zawarcia umowy w Hadziaczu - rok później został odwołany z urzędu hetmana przez stronnictwo prorosyjskie; podczas wojny polsko-rosyjskiej walczył m.in. pod Cudnowem; został oskarżony przez rywali o spiskowanie z Rosją i rozstrzelany przez wojsko koronne.