Morsztyn Jan Andrzej (1621-1693) - polski polityk i poeta, czołowy przedstawiciel polskiej poezji barokowej; był autorem zbioru wierszy Kanikuła albo psia gwiazda i Lutnia, przełożył na j. polski Cyda Corneille'a; prowadził aktywną działalność polityczną - był przywódcą stronnictwa profrancuskiego, wielokrotnym posłem na sejm, przedstawicielem dyplomatycznym króla Jana II Kazimierza i jego sekretarzem; w latach1668-83 był podskarbim wielkim koronnym.