Pasek Jan Chryzostom (ok. 1636-1701) - szlachcic z Mazowsza, uczestnik wojny ze Szwecją w 1655-1660 i wojny polsko moskiewskiej w latach 1658-1666; do historii przeszedł jako autor Pamiętników, obejmujących lata 1656-88, które są świetnym źródłem  poznania obyczajów i życia szlachty oraz historii wojen XVII wieku.