Radziwiłł Janusz (1612-1655) - książę, od 1653 r. wojewoda wileński, a od 1654 hetman wielki litewski; uczestniczył w walkach z wojskami Bohdana Chmielnickiego na Litwie oraz w wojnie polsko-rosyjskiej, podczas której w roku 1654 odniósł zwycięstwo pod Szkłowem; podczas najazdu szwedzkiego w 1655 r. wypowiedział posłuszeństwo Janowi II Kazimierzowi i zawarł układ w Kiejdanach z Karolem X Gustawem, uznając protektorat Szwecji nad Litwą.