Karol X Gustaw (1622-1660) - syn Jana Kazimierza Wittelsbacha i Katarzyny Wazówny, siostrzeniec Gustawa Adolfa, od 1654 r. król szwedzki; jako wychowanek doskonałej szkoły dowódczej Gustawa Adolfa był wybitnym wodzem; w 1655 r. zaatakował Polskę, zajmując znaczną część jej terytorium; w 1656 r. pobił Stefana Czarnieckiego pod Gołębiem i Piotra Sapiehę pod Sandomierzem, a następnie odniósł zwycięstwo w trzydniowej bitwie pod Warszawą; w 1657 r. przeciwko Szwecji wystąpiła Dania, co zmusiło go do powrotu do opuszczenia Polski; pokój z Polską zawarł w 1660 r. w Oliwie.