Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673) - syn wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego i Gryzeldy z Zamojskich, od 1669 r. król polski; rządził w sposób nieudolny, nie potrafił poradzić sobie z opozycją  i rosnącym chaosem, spowodowanym walką stronnictw magnackich; za jego panowania w 1672 r. Turcy zdobyli Kamieniec Podolski i zmusili Rzeczpospolitą do zawarcia hańbiącego traktatu w Buczaczu.