Michał Romanow (1596-1645) - syn Fiodora Nikiticza Romanowa i Kseni Iwanownej Szestowej, od 1613 r. car Rosji; na cara został wybrany przez Dumę w czasie chaosu wielkiej smuty i zewnętrznych interwencji; zakończył wojnę z Polską, zawierając w 1619 r. rozejm w Dywilinie, który następnie potwierdził zawartym w 1634 r. pokojem w Polanowie; Michał Romanow był pierwszym carem z dynastii Romanowów, która panowała w Rosji do 1917 r.