Zebrzydowski Mikołaj (1553-1620) - polski magnat, w latach 1596-1601 marszałek wielki koronny, od 1601 r. wojewoda krakowski; przywódca opozycji szlacheckiej, niezadowolonej z prohabsburskiej polityki Zygmunta III Wazy oraz jego dążeniom do umocnienia władzy królewskiej i katolicyzmu; w 1606 r. stanął na czele zbrojnego buntu, zwanego rokoszem sandomierskim, lub rokoszem Zebrzydowskiego - w 1607 r. został pobity przez wojska królewskie pod Guzowem; ufundował Kalwarię Zebrzydowskiego.