Konaszewicz-Sahajdaczny Piotr (ok. 1570-1622) - hetman kozacki; prawdopodobnie w latach 1600-1602 uczestniczył w wyprawach Jana Zamojskiego do Mołdawii; w 1615 r. został pułkownikiem Kozaków rejestrowych; w latach 1616-19 i 1621-22 był hetmanem kozackim; w 1616 r. dowodził wyprawą Kozaków na miasta tureckie nad Morzem Czarnym, a w 1618 r. uczestniczył w wyprawnie na Moskwę; w 1621 r. uczestniczył w bitwie pod Chocimiem, przyczyniając się do zwycięstwa Polaków.