Potocki Wacław (1621-1696) - wybitny poeta polskiego baroku wyznania ariańskiego - po uchwale o wygnaniu arian przeszedł na katolicyzm; stronnik polityczny Jana III Sobieskiego; autor poematu epickiego opiewającego polskie zwycięstwo nad Turkami  Transakcja wojny chocimskiej oraz licznych wierszy okolicznościowych.