Bohomolec Franciszek (1720-1784) - polski jezuita i wydawca oraz poeta, komediopisarz i publicysta; w latach 1752-62 był wykładowcą retoryki w Collegium Nobilium, a od 1768 r. redaktorem „Monitora”; Bohomolec był autorem wielu komedii satyryczno-dydaktycznych, w których m.in. krytykował sarmatyzm - do najbardziej znanych należą: Małżeństwo z kalendarza i Pan dobry; jako wybitny twórca oświecenia był częstym gościem „obiadów czwartkowych”.