Canaletto/Bellotto Bernando (1721-1780) - wybitny przedstawiciel malarstwa weneckiego; w latach 1748-58 był nadwornym malarzem Augusta III, w latach 1764-66 wykładał na akademii sztuk pięknych w Dreźnie, a od 1767 do 1780 pracował dla Stanisława Augusta Poniatowskiego; malował obrazy historyczne - np. Elekcja Stanisława Augusta, Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 r., pejzaże - np. Widok łąk wilanowskich, ale zasłynął przede wszystkim jako autor obrazów przedstawiających panoramy miast, ulice, pałace i inne budowle - np. Widok Warszawy od strony Pragi; dzieła te stały się bezcennym źródłem wiedzy o zabudowie dawnej Warszawy podczas jej odbudowy ze zniszczeń wojennych.