Karpiński Franciszek (1741-1825) - polski poeta, przedstawiciel sentymentalizmu, zaliczany do czołowych liryków epoki stanisławowskiej; pisał sielanki (np. Laura i Filon), elegie patriotyczne (np. Żale Sarmaty) oraz pieśni świeckie i pieśni religijne (np. Kiedy ranne wstają zorze...., Bóg się rodzi...); niektóre swoje utwory wydał w piśmie „Zabawy Przyjemne i pożyteczne” a część twórczości opublikował w z zbiorze Zabawki wierszem i prozą.