Konarski Stanisław (1700-1773) - pijar i prowincjał pijarów w Polsce, poeta, pisarz polityczny i pedagog oraz reformator szkolnictwa, przedstawiciel wczesnego oświecenia w Polsce; w 1740 r. założył w Warszawie elitarną szkołę dla młodzieży szlacheckiej, Collegium Nobilium; przeprowadziła reformę szkół pijarskich; wprowadzał programy, których kluczowym celem było wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelstwa; aktywnie uczestniczył w życiu politycznym - był stronnikiem Stanisława Leszczyńskiego, później partii saskiej, a następnie Familii; był wydawcą Volumina Legum oraz autorem m.in. dzieła O skutecznym rad sposobie.