Krasicki Ignacy (1735-1801) - hrabia, od roku 1767 r. biskup warmiński, a od roku 1795 arcybiskup gnieźnieński; Ignacy Krasicki  był ponadto pisarzem i poetą, działającym w kręgu najbliższych współpracowników Stanisława Augusta Poniatowskiego i uczestnikiem jego obiadów czwartkowych; zaliczany jest do grona najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia - był publicystą „Monitora”, autorem bajek, poematów heroikomicznych (np. Monachomachia, czyli wojna mnichów), satyr (np. Żona modna, Pijaństwo), pierwszej polskiej powieści nowożytnej - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki oraz encyklopedii p.t. Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetycznym ułożonych.