Repnin Nikołaj (1734-1801) - książę, rosyjski generał i dyplomata; Repnin w latach 1763-69 był ambasadorem carskim w Warszawie; realizując politykę carską uzależniania Polski od Rosji konsekwentnie przeciwdziałał próbom reform wewnętrznych, zainicjował konfederację radomską, polecił uprowadzenie i wywiezienie w głąb Rosji  czterech opozycyjnych senatorów, narzucił Polsce traktat gwarancyjnych, uzależniający ją od Rosji.