Bacciarelli Marcello (1731-1818) - malarz pochodzenia włoskiego; od 1750 r. przebywał i pracował jako kopista dzieł W Galerii Królewskiej w Dreźnie, a w latach 1756-63 i od roku 1766 mieszkał w Polsce, pracując jako nadworny malarz i doradca artystyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego; Bacciarelli był kierownikiem Malarni na Zamku Królewskim oraz pracował przy przebudowie Zamku Ujazdowskiego; od 1817 r. był profesorem Oddziału Nauk i Sztuk Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Królewskiego; znany jest przede wszystkim z portretów królów polskich: Porter Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, Sobieski pod Wiedniem, Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej, Portret Stanisława Augusta w klepsydrą.