Trembecki Stanisław (ok. 1739-1812) - polski poeta, najwybitniejszy po Ignacym Krasickim twórca stanisławowskiego klasycyzmu; od 1773 r. szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego i uczestnik obiadów czwartkowych; po abdykacji króla towarzyszył mu w Grodnie i Petersburgu, a po 1805 r osiadł na dworze Szczęsnego Potockiego w Tulczynie; pisał bajki, wiersze libertyńskie (np. Oda nie do druku), wiersze polityczne, poematy opisowe (np. Powązki, Sofiówka), napisał również komedię Syn marnotrawny wg Woltera.