Krukowiecki Jan (1772-1850) generał polski; służbę wojskową rozpoczął w Austrii, następnie służył w wojsku francuskim i armii Księstwa Warszawskiego, a po jego upadku w armii Królestwa Polskiego; w czasie powstania listopadowego był gubernatorem Warszawy, a od 17 sierpnia 1831 r. prezes Rządu Narodowego z władzą niemal dyktatorską; rozwiązał Towarzystwo Patriotyczne i zaniedbał przygotowań do obrony Warszawy, przyczyniając się do jej szybkiej kapitulacji 8 IX 1831 r.