Jasiński Jakub (1761-1794) – generał, działacz polityczny i poeta; był wychowankiem Szkoły Rycerskiej; uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r., a w 1794 r. wzniecił powstanie w Wilnie i do czerwca był naczelnym wodzem insurekcji na Litwie – jako jakobin został usunięty z tego stanowiska przez Tadeusza Kościuszkę za radykalne poglądy i objął dowództwo korpusu na Wileńszczyźnie; zginął 4 XI 1794 r. w Warszawie, walcząc w obronie Pragi; jako poeta tworzył poematy heroikomiczne  oraz utwory patriotyczne i rewolucyjne.